IMPULSSELECT
Image default
Bedrijven

Bekend om het waterbeheer

Nederland staat bekend om veel dingen. Tulpen, molens, klompen, kaas, maar ook om het waterbeheer. Het grootste gedeelte van Nederland ligt namelijk onder de zeespiegel en dat maakt Nederland gevoelig voor overstromingen. Om te voorkomen dat het grootste gedeelte van Nederland onder water komt te staan wordt er gebruik gemaakt van waterbeheer.

Waterkering

Dat waterbeheer bestaat voor een groot gedeelte uit waterkeringen. Een waterkering is een object dat als functie heeft water tegen te houden. Een dijk kan dienen als waterkering, maar ook sluizen en dammen zijn waterkeringen. Ook in huis zijn verschillende voorbeelden van een waterkering te vinden. Zo kan een douchebak of bad functioneren als waterkering, maar ook de wasbak is een waterkering.

Deltawerken

Op het gebied van waterbeheer staat Nederland vooral bekend om haar Deltawerken. De 13 Deltawerken beschermen Nederland tegen hoogwater langs de kust. Het is het grootste verdedigingssysteem van Nederland tegen water. De Deltawerken bestaan uit 2 sluizen, 6 dammen en 5 stormvloedkeringen en werden gebouwd na de watersnoodramp in 1953. Naast dat de Deltawerken een beschermende functie hebben dragen ze ook bij aan de waterhuishouding en zoetwatervoorziening.

Stormvloedkering

Stormvloedkeringen sluiten bij extreem hoog water. Het zijn beweegbare keringen in rivieren, zeearmen en waterwegen. In Nederland hebben we 6 stormvloedkeringen waarvan er 5 onderdeel zijn van de Deltawerken. Doordat we vaker te maken krijgen met hevige stormen en heftige regen hebben we ook vaker last van hoge waterstanden. De stormvloedkeringen zijn nodig om te voorkomen dat grote delen van Nederland onder water lopen.

Waterbeheer

In Nederland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het waterbeheer. Zij monitoren het water en houden continu het waterpeil in de gaten. Daarnaast zorgen zij er ook voor dat er geschikt water is voor drinkwaterbedrijven. Door middel van stuwen en sluizen verdelen ze het water over Nederland. Op dit moment worden er extra geulen aangelegd om overstromingen door hevige regen en stormen te voorkomen.

https://waterkeringdouche.nl/