IMPULSSELECT
Image default
Adverteren

Attentie, attentie, buurtpreventie

De buurtwacht bestaat in Nederland al heel erg lang. In de middeleeuwen kende sommige steden al een burgerwacht die zorgden voor de veiligheid in bepaalde wijken of straten. Aan het einde van de twintigste eeuw nam de wijkagent deze taak bijna volledig over, maar tegenwoordig zien we hem steeds vaker weer terugkomen in het Nederlandse straatbeeld. De burgerwacht is bijna weer even aanwezig als vele jaren geleden.

De burgerwachten zijn weer in opkomst omdat de politie onderbezet is en bovendien graag meer zou willen samenwerken met mensen uit de wijk zelf. Door buurtwachten in te schakelen heeft de politie meer tijd om zich bezig te houden met andere werkzaamheden en de burger krijgt meer inspraak en een grotere rol binnen het veilig houden van diens eigen wijk, waardoor ook het dialoog tussen de politie en de wijkbewoners een boost krijgt.

Een andere reden waarom de buurtwacht teruggekomen is, is het toenemende gevoel van onveiligheid en het toenemende aantal incidenten in bepaalde wijken en steden. Onder meer de vluchtelingenstroom, de aanslagen in Europa en de wereldwijde dreigingen worden als redenen genoemd voor het onveilig voelen en de werkeloosheid en uitzichtloosheid worden vaak genoemd als redenen voor de inbraken en het toenemende vandalisme.

De bewaking is wel moderner geworden dan vroeger. Sommige huizen zijn voorzien van een compleet camera set en op veel straathoeken is een bewakingscamera te vinden. Maar ook de burgerwacht gaat met z’n tijd mee. Gewapend met een zaklamp in plaats van een lantaarns en een mobiele telefoon in plaats van een geluidssignaal maken ze de straten veilig. De buurt WhatsApp is namelijk een gestaag groeiend fenomeen. Door middel van een groepsapp waar buurtbewoners lid van zijn wordt de sociale controle in de buurt opgevoerd waardoor het lastiger wordt voor kwaadwillende om hun plannetjes uit te voeren.

http://www.onlinecamerashop.nl/