IMPULSSELECT
Image default
Bedrijven

Led Design Holland: dé expert op het gebied van kantoor-,showroom-, winkel- en werkplaatsverlichting

Staat u als ondernemer op het punt om de overstap naar ledlampen te maken? U kunt zich melden bij Led Design Holland: een betrouwbare led-expert die u tijdens het gehele proces kan bijstaan en u kan informeren over de EIA 2021.

Hierbij alvast een inkijkje in de wet- en regelgeving op het gebied van verlichting. Nederland is een welvarend en goed georganiseerd land. Qua gezondheid, welzijn en veiligheid op het werk kunnen we in Nederland terugvallen op de Arbowet (voluit Arbeidsomstandighedenwet). In deze wet staan aanbevelingen die als gezamenlijk doel hebben ongelukken, ziektes en ander onbehagen op werkplekken te voorkomen. De Arbowet is een zogenoemde kaderwet. Dit wil zeggen dat het om richtlijnen en bepalingen gaat rondom arbeidsomstandighedenbeleid. Concrete regelgeving ontbreekt dus. Een van de onderdelen van de Arbowet is verlichting op de werkvloer. Algemeen uitgangspunt is dat de juiste lampen ervoor zorgen dat mensen zich prettig voelen én dat de kans op ongevallen zo klein mogelijk is. Bijkomend gevolg van aangenaam licht is dat de productiviteit omhoog gaat. De verplichting tot correcte verlichting geldt voor ieder bedrijf in elke branche. Het op een veilige manier inrichten en bevestigen, is onderdeel van de Arbo richtlijnen. Welke lampen geschikt zijn verschilt per sector en daarbinnen per firma. U kunt zich voorstellen dat in een enorme fabriekshal ander licht vereist is dan in een kleine winkel.

Wat staat er nu precies in de Arbowet? Op www.arboportaal.nl lezen we het volgende.

“In artikel 6.3 van het Arbobesluit staat:

Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht, dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.

De voorzieningen voor kunstverlichting zijn zodanig aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen.

De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering, bepaald bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8, niet wijzigen of beïnvloeden.”

Wilt u meer weten? We verwijzen u naar Led Design Holland: info@leddesignholland.nl of 076-8883300.

https://www.leddesignholland.nl