IMPULSSELECT
Image default
Energie

Het nut van de SCIOS en haar keuring

Wat is de SCIOS?

De term SCIOS is de naam van een stichting die zich bezighoudt met het controleren van stookinstallaties. De naam is een afkorting en deze staat voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Deze inspectie waarborgt de veiligheid van stookinstallaties. Aangezien een noodstroomaggregaat (NSA) een dieselmotor als verbrandingsmotor heeft, valt dat apparaat ook onder de noemer ‘stookinstallatie’. Om deze reden moet er ook voor je NSA een keuring van de SCIOS komen.

Hoe ziet een SCIOS-inspectie eruit?

Bij de keuring komt er een inspecteur langs die je aggregaat gaat controleren. Tijdens deze controle wordt er rekening gehouden met een aantal zogenoemde ‘scopes’, oftewel aandachtspunten. Dit zijn wet- en regelgevingen waaraan jouw NSA voldoen moet. Zo wordt er gekeken naar het feit of de verbrandingsmotor en de gasturbines nog voldoende functioneren. Maakt uw noodstroomaggregaat meer dan 500 draaiuren per jaar? Dan is een emissemeting ook verplicht. Tevens wordt de brandstoftoevoerleiding gecontroleerd als jouw installatie een externe tank heeft.

Wat is het nut van een inspectie van de SCIOS?

Het allergrootste nut van de inspectie is dat u zekerheid heeft over het functioneren van uw aggregaat. Dit apparaat zal namelijk uw steun en toeverlaat moeten zijn op moment dat uw huidige stroomnetwerk het begeeft. Functioneert uw NSA niet (voldoende) op het moment dat u deze nodig heeft dan kan dat lastige en gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Door de inspectie van de SCIOS weet u zeker dat uw noodstroomaggregaat voldoende werkt en hoeft u hierover niet te twijfelen.

Moet mijn aggregaat ook een SCIOS-inspectie ondergaan?

De SCIOS hanteert bepaalde richtlijnen wanneer een stookinstallatie wel of niet moet worden gecontroleerd. Er zijn drie categorieën met elk twee subtypes. De categorieën zijn stookinstallaties onder de 20 kW, installaties tussen de 20 kW en de 100 kW, en installaties boven de 100 kW. De subtypes zijn, kort gezegd, wel-gasgestookt en niet-gasgestookte installaties. Afhangend van deze factoren wordt bepaald hoe frequent u een keuring nodig heeft. Dit verschilt van geen verplichte keuring (onder de 20 kW) tot eens in de twee jaar (niet-gasgestookte installatie van boven de 100 kW).

Ontvang een SCIOS-certificering als bewijs voor veiligheid

U kunt altijd hulp inschakelen van de expert als het gaat om het keuren van uw NSA. Als het apparaat de keuring doorstaat ontvangt u een SCIOS-certificering. Deze dient als bewijs voor een gegarandeerde veiligheid van uw stookinstallatie. Zo weet u zeker dat u door de keuring van de SCIOS kunt vertrouwen op een volledig goed functionerende noodstroomaggregaat.

https://www.bredenoord.com/nl/service/scios/