IMPULSSELECT
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement Amsterdam

De vraag “wat wil ik nu echt” is meestal niet zomaar te beantwoorden.

Allerlei gevoelens en rationele overwegingen spelen daarbij een grote rol. Om te investeren in een doel dat net even buiten ons bereik ligt, is meestal een gerichte aanzet nodig.

Een outplacementbureau biedt zowel medewerkers als organisaties ondersteuning op maat bij loopbaanvraagstukken.

Ok Werkcontact biedt outplacement in Amsterdam, maar ook loopbaanprogramma’s in de vorm van een koersonderzoek. Dit koersonderzoek bestaat uit begeleidingsgesprekken naast het aanreiken van materiaal en huiswerkopdrachten. Op deze manier zullen stap voor stap antwoorden worden gevonden op actuele vragen zoals Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?

Het koersonderzoek bestaat, exclusief het vrijblijvende oriënterende gesprek, uit minimaal zes gesprekken. Tussen de gesprekken door zal de medewerker gevraagd worden vragen te beantwoorden en opdrachten te vervullen. Een koersonderzoek duurt maximaal drie maanden.

Afhankelijk van de uitkomsten van het koersonderzoek kan, in overleg met de medewerker en de opdrachtgever, gekozen worden voor een vervolgprogramma (bijvoorbeeld een outplacement procedure (baanverwerving), begeleiding naar een eigen onderneming, coaching bij interne doorstroom).

Een outplacement coach kan daarnaast worden ingezet om verschillende doelen te bereiken, namelijk:

   – verbetering ten aanzien van het beroepsmatig functioneren

   – verbeteren van bepaalde prestaties in de huidige functie

   – het omgaan met tijd en planning

   – het stellen van prioriteiten

   – verbeteren van resultaatgericht werken

   – het aanscherpen van communicatieve vaardigheden

   – samenwerken met anderen

   – het verstandig om leren gaan met energie

   – het begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap

   – veranderen van de persoonlijke uitstraling/presentatie

   – het zoeken naar een nieuwe koers

   – zelfsturing en zelfreflectie (emoties vertalen naar zinvolle feedback).

Een professionele coach luistert, verheldert, ontwart en bekijkt wat er eigenlijk aan de hand is.

Op deze manier leert men van het eigen gedrag en komt tot de ontdekking wat het beste past om tot de gewenste gedragsverandering te komen.

Na het intake gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt over de lengte van het totale traject, het aantal gesprekken dat gevoerd zal gaan worden en welke doelen er aan het eind van het traject bereikt moeten zijn.


Outplacement in Amsterdam is te volgen bij Werkcontact

 

https://www.outplacementverzekering.nl