Lage kosten voor een uitzendkracht, hoge waarde voor uw organisatie

De kosten voor het inhuren van een uitzendkracht die een bedrijf bereid is te betalen is doorgaans afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf. Over het algemeen hebben bedrijven twee doelstellingen die ze nastreven. In de eerste plaats streeft ieder bedrijf ernaar goede kwaliteit te leveren en klanten tevreden te maken. Daarnaast is het ook belangrijk dat de kosten enigszins beperkt worden. Men wil bijvoorbeeld geen te hoog tarief voor een uitzendbureau betalen als extra uitzendkrachten nodig zijn. Dat moet voordelig worden geregeld zonder hoge kosten voor een uitzendkracht. Een inkoopadviesbureau kan u daarbij helpen. Dit bureau adviseert niet alleen, maar helpt ook betere contracten met uitzendbureaus op te stellen. Resultaat is een flinke besparing enerzijds en een betere organisatie van flexibele arbeid anderzijds.

Laag tarief voor uitzendbureau dat helpt bij totstandkoming en optimalisatie van inkoopcontracten

Het is een veel voorkomende vraag voor bedrijven die graag flexibele arbeidskrachten willen inhuren: wat zijn nu geschikte kosten voor een uitzendkracht? Het is ook zeker niet verwonderlijk dat er hierover wat onduidelijkheid heerst binnen bedrijven, want de wereld van de flexibele arbeidskrachten kan soms flink ingewikkeld zijn. Om duidelijkheid voor u te scheppen is het mogelijk een inkoopadviesbureau in te schakelen. Dit bureau kan u begeleiden bij de totstandkoming en/of optimalisatie van inkoopcontracten met een uitzendbureau en kan voor u het tarief van een uitzendbureau transparant maken. Korter gezegd, dit bureau helpt u de beste contracten te realiseren. Het gaat daarbij niet per se om beter onderhandelen, maar een slimmer proces. Het resultaat is lagere kosten voor een uitzendkracht en een lager tarief voor de diensten van het uitzendbureau.

Voor voordelig tarief inkoop van flexibele arbeid door uitzendbureau

Er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd bij uitzendbureaus. Zo doet een uitzendbureau tegenwoordig veel meer dan alleen het verzorgen van een uitzendkracht tegen lage kosten voor uw bedrijf. Het uitzendbureau kan u helpen bij het inkopen van flexibele arbeid voor een voordelig tarief. Er wordt naar gestreefd processen blijvend efficiënter te maken en structurele besparingen te realiseren. Als u een specialist inschakelt, kan er zelfs een besparing van 4 tot 12 procent worden gerealiseerd. Vraag en aanbod worden nog beter op elkaar afgestemd, wat uw organisatie nog sterker maakt. Een uitzendbureau, of inkoopadviesbureau, kan u tegen een voordelig tarief hierbij helpen. Er wordt een contract opgesteld dat u de beste en flexibele uitzendkracht voor lage kosten oplevert.