Heldere communicatie tijdens het scheiden door mediation

Een goede communicatie is heel belangrijk als u met uw partner gaat scheiden. Een mediator van Scheiden doe je samen helpt u hierbij. Mediation is een vorm van bemiddeling en zorgt voor goede communicatie. Er wordt naar passende oplossingen gezocht om een (echt)scheiding goed af te handelen en beslissingen over de toekomst te maken. Met name als er kinderen in het spel zijn, is een goede communicatie van essentieel belang. Daarnaast biedt mediation nogal wat voordelen. Het traject verloopt namelijk een stuk sneller dan wanneer u de rechtbank inschakelt en de kosten voor het proces van scheiding worden beperkt. Kortom, er komt een passende oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Begeleiding speciaal voor kinderen wanneer u gaat scheiden

U heeft de moeilijke beslissing genomen om met uw partner te gaan scheiden. Het is verstandig om het de kinderen meteen te vertellen. Ook voor hen begint een nieuw leven. Scheiden doe je samen biedt als een van de eerste bureaus in Nederland kinderbegeleiding tijdens en na een echtscheiding. Stapsgewijs worden de kinderen door het proces van een echtscheiding geloodst. Maar ook in de periode na de scheiding staat het belang van het kind voorop. De kindercoach heeft veel ervaring omdat zij zelf ook kind is van gescheiden ouders. Op alle vragen wordt antwoord gegeven vanuit de belevingswereld van het kind. De reacties van de kinderen zijn zeer positief.  

U gaat scheiden. En nu?

Als u gaat scheiden, bevindt u zich in een turbulente periode van uw leven. Wilt u scheiden? Dan is het raadzaam dat u uw toekomstige ex-partner op de hoogte stelt. Om loyaliteitsconflict te voorkomen, is het verstandig om het ook zo snel mogelijk uw kinderen te vertellen. Niets is erger dan dat kinderen via anderen te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Vervolgens is het raadzaam om een mediator in te schakelen. Zo doorloopt u de scheiding op een respectvolle manier. Bij Scheiden doe je samen kunt u een mediationtraject starten. Dankzij een mediator houdt u de communicatie tussen beide partijen goed, heeft u de scheiding sneller achter de rug en liggen de kosten van de scheiding beduidend lager. Bij Scheiden doe je samen ervaart u rust tijdens het gehele proces.