IMPULSSELECT
Image default
Dienstverlening

Een toelichting op de verschillende schadeposten die optreden bij een letselschadezaak

In een vorig schrijven gaven we aan dat letselschadezaken in de meeste gevallen gecompliceerd zijn. Allereerst qua verwerking op persoonlijk vlak; verkeersongelukken en bedrijfsongevallen zetten iemands leven totaal op z’n kop. Vervolgens is de juridische afwikkeling ook erg ingewikkeld, omdat er zoveel bij komt kijken. Denk aan vaststellen rekenrente en kapitaliseren letselschade.

Op de immateriële schade (smartengeld), het verlies aan verdienvermogen, de huishoudelijke hulpbehoefte en vergoeding van verzorging / verpleging / coaching / toezicht gingen we eerder in. We willen nu stilstaan bij een aantal andere posten en we baseren ons hierbij op informatie die LSA advocaat van Dijk op zijn website

heeft staan. Een zeer informatieve site, die we van harte aanbevelen!

De letselschadepost ziekenhuisdaggeldvergoeding / revalidatiedaggeldvergoeding is onder te verdelen in o.a.:

-speciale bed- en / of ziekenhuiskleding;

-parkeerkosten voor het ziekenhuis;

-televisiehuur in het ziekenhuis;

-tijdschriften en boeken die tijdens het verblijf in het ziekenhuis gekocht worden.

Wat deze en alle andere posten betreft, verwijst mr. Van Dijk voor meer details terecht door naar de richtlijnen van de Letselschade Raad. De onafhankelijke, overkoepelende raad is opgericht om het letselschadeproces waar mogelijk te verbeteren. Betrokken partijen zijn Slachtofferhulp Nederland, de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, letselschade-experts, geneeskundig adviseurs en arbeidsdeskundigen. Als toehoorder zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van letselschadeadvocaten (LSA) aangesloten.

Het verlies van zelfwerkzaamheid is een schadepost waaronder allerlei klussen in en rond huis vallen, die het slachtoffer sinds het ongeluk niet meer zelf kan doen. De vergoeding betreft de kosten van een ingehuurde tuinman, schilder, onderhoudsmonteur et cetera.

Schade door studievertraging betreft zowel misgelopen inkomsten door het later betreden van de arbeidsmarkt als extra studiekosten.

Bij ziektekosten gaat het specifiek om die kosten die niet vergoed worden de ziektekostenverzekeraar. Aanvullend kunnen eigen risico-bedragen gevorderd worden.

Tot slot voor vandaag de post reiskosten. Onder reiskosten vallen kosten om naar een behandelend specialist / therapeut te gaan, alsmede kosten die naasten maken om het slachtoffer te bezoeken in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/