IMPULSSELECT
Image default
Onderwijs

Een opleiding die bij jou past

Bij de opleidingen van De eerste verdieping staat zelfontplooiing centraal. Waar vervolgens een extra accent op komt te liggen, verschilt per training. Bij NLP master practitioner

staan alle facetten van neuro linguïstisch programmeren centraal.

Systemisch Begeleiden bijvoorbeeld is een vervolgtraject en biedt meer ‘gereedschap’ voor professionele trainers. Het gaat erom dat de puntjes op de i worden gezet in het proces van systemisch waarnemen en denken. Verder is er uitgebreid aandacht voor:

-het voorgesprek bij een opstelling;

-diverse materialen waarmee opstellingen zo concreet mogelijk gemaakt kunnen worden;

-handvatten om “de vraag achter de vraag” van deelnemers te achterhalen.

Systemisch begeleiden bestaat uit drie blokken van ieder twee dagen. Een opleiding-dag begint om 09.30 uur en wordt tegen de klok van vijf afgerond. De trainer is Richard Spek, een van de oprichters van De eerste verdieping. Richard heeft een bèta-achtergrond. Hij studeerde werktuigbouwkunde en wiskunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij ging in eerste instantie aan de slag in de IT om vervolgens begeleider en coach van topsporters te worden. Inmiddels is Richard opgeleid tot professioneel NLP-trainer en coach Systemisch Werken.

De systemisch werken opleiding is algemeen van aard. De training tot ADHD-coach echter is specifiek voor mensen die in hun werk te maken hebben met kinderen, adolescenten of volwassenen met ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) of ADD (attention deficit disorder).

Iemand die gediagnostiseerd is met ADHD kan de volgende problemen ervaren: impulsieve gedragingen, moeite met concentreren en leren, algehele rusteloosheid. In vrijwel alle gevallen openbaren deze symptomen zich al tijdens de kindertijd. ADD kenmerkt zich door onoplettendheid en concentratiestoornissen.

ADD kan gepaard gaan met een depressie of een angststoornis. Tijdens de ADHD-coach training is er veel aandacht voor de vele mogelijkheden die personen met ADHD of ADD hebben. Er wordt bewust buiten het hokje van ‘de aandoening / ziekte’ en alle beperkingen gekeken. Je krijgt een theoretische basis en er wordt geoefend met interventies en gesprekstechnieken. De opleiding ADHD-coach is gericht op mannen en vrouwen die in het onderwijs werkzaam zijn, hulpverleners, therapeuten en jobcoaches.

https://www.1e-verdieping.nl