Een geliefde gestorven, en nu?

Nadat een familielid is heengegaan moet er behoorlijk wat georganiseerd worden. Hoe moet u een uitvaart regelen en wat kost een begrafenis? Het zijn vragen waar veel nabestaanden weinig besef van hebben en verkeerde inschattingen maken. Om het voor u allemaal iets gestructureerder te maken, sommen we alles op.

Overlijdensakte

Om er zeker van te zijn dat de persoon ook werkelijk heengegaan is moet er een arts bij komen kijken De arts maakt een verklaring op van overlijden waarin de waarschijnlijke doodsoorzaak wordt beschreven. Indien twijfel is met betrekking tot de oorzaak van overlijden of de overleden persoon was nog niet volwassen is het noodzakelijk dat een lijkschouwer komt.

Registreren van overlijden

Als is vastgesteld dat de dierbare is heengegaan dient er bij de gemeente een verklaring van overlijden ingeleverd te worden. Vaak wordt dit gedaan door de uitvaartondernemer, maar u kunt het ook zelf doen wanneer u dat wenst. Deze aangifte behoort binnen een week na overlijden te geschieden. Aan de hand van de aangifte wordt een overlijdensakte opgesteld die u mee krijgt. Deze akte kunt u gebruiken om bij instanties kenbaar te maken dat de persoon is gestorven. Ook krijgt u van de gemeente middels deze stukken de toestemming om de overleden persoon te begraven of te cremeren.

Na de overlijdensaangifte

Met de overlijdensakte kunt u de daadwerkelijke begrafenis of crematie regelen. Deze dient plaats vinden na 36 uur na het overlijden en binnen een week. Vandaag de dag is het uitsluitend mogelijk om de overledene te begraven of te cremeren op de toegestane plekken, bijvoorbeeld een kerkhof.  Om het een beetje makkelijker te maken is het aan te raden om de bijstand van een begrafenisondernemer te gebruiken, de uitvaartondernemer kan u bijstaan met het maken van onaangename keuzes. Meride Uitvaartverzorging kan u bijstaan bij het regelen van de begrafenis.

Wensen van de overledene

Heeft de overledene mogelijk een testament gemaakt? Je kan deze meestal aantreffen in de papieren van de overledene. Hierin staan mogelijk diverse uitvaartwensen. Ook kan de gestorvene begrafenis- of crematiewensen vastgelegd hebben bij de begrafenisondernemer of bij een notaris. Als de overledene een wilsbeschikking, helpt dit u natuurlijk bij het afscheid nemen.

Eenuitvaartverzorging in Den Haag door Meride zorgt voor een prachtige en geschikte uitvaart van de gestorven persoon. U staat er niet alleen voor, wij snappen dat u het al moeilijk genoeg heeft. Ingeval u er behoefte aan heeft, dan zijn wij bereid om contact op te nemen met verscheidene organisaties en andere partijen zodat u daar geen zorgen meer om hebt.

?

http://www.meride.nl